Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Algemene voorwaarden van executieCopie 6 st
p.1
Generale en Particuliere Con-
ditien en voorwaarden waar naa Willem van
den Heuvel gerechtsbode van de Hoge en Vrije
Heerlijkheid Bleiswijk in Kragte van 't defi-
nitif vonnis den 22e july 1791 bij d'edelA(chtbare)
Heeren Schepenen der gem(elde) Heerlijkheid gewee-
zen en gepronuntieerd, ten voordeele van Mr.
Jacob van Vredenburch in qualiteit als admi-
nistrateur en directeur van de Negotiatie
Land is zekere Bezitting opgericht in s'Hage
in den jaare 1782 woonende te Delft Impeltant
van executie, en ten nadeele van Klaas Hen-
drikse Blij, woonende binnen de gem(elde)
Heerlijkheid gecondemneerde en geExecuteer-
de, naa voorgaande behoorlijke gehoudene
procedures van Executie, zonder Interrup-
tie, van meeninge is ten overstaan van
Heeren Schout en Schepenen van Bleiswijk
meergefineld?? te veilen en verkoopen
Een Bouwmans wooning, ofte Huis, schuur
en erve, met bargen en verder getimmerte
potinge en plantinge, staande en geleegen
binnen de Heerlijkheid Bleiswijk in de
Hoekeindse polder, strekkende van den Hoef-
weg af oostop tot in de Barmsloot of Gerrit
Verham, belent ten Noorden Ary van Santen