Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Ambacht Bleiswijk, inv. 767, koopakte huis in Bleiswijk


Wij Nicolaas Johannes Woordhou-
der Bailliuw en Schout Gerrit Janknegt
en Wouter van Gogh Scheepenen van de Hooge
en vrije Heerlijkheid Bleiswijk oirconden dat voor
ons gecompareerd is Klaas van der Kruik woonende
onder den Ambagte van Koukerke; Die bekende uit
terhant te hebben verkogt en als nu te Transporter-
ren en in volle vrijen Eijgendom optedraagen bij
deezen aan en ten behoeven van Klaas Hendrikse

(Marge:)
Koop. f 150,-
_______

40: penn. f 3.15.-
10 verh: " -. 7. 8
[] " 4. 2. 8

Armgeld f 2.16.4 trt?
kl: Trant??: []
geschreven aan
[doorgehaald]
gedaen:

Eytz: []: overgeb