Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

12 september 2005

Ambacht Bleiswijk, inv 826, opdracht tot executie huis in Bleiswijk


C Kunst. Not(aris) pub(liek)

Wij Jan van Lodensteijn presi-
deerent Schepen in dezen vervangenden den
Heere Nicolaas Johannes Woordhouder
Bailluw en Schout Jan van der Ham?
mede schepenen
van de Hooge en Vrije Heerlijkheid Bleiswijk
oorconden dat voor ons gecompareerd is
Willem van den Heuvel Gerechtsbode dezer
Heerlijkheid Bleiswijk te kennen ge-
vende dat hij comp(aran)t in zijn voorsz(egde)qualiteit ten verzoeke van de Heer

1 Comments:

Blogger Gerrit van der Beek said...

Suggesties tot verbetering van de transcriptie zijn welkom.
[] = hier kan ik niks van maken
? = hier twijfel ik aan
(in de originaele tekst komen vraagtekens niet voor)

maandag, 12 september, 2005  

Een reactie posten

<< Home