Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

12 september 2005

Ambacht Bleiswijk inventaris 826


verkooping grupprobeert en geratifi
ceert gelijk wij approbeeren en ratifi
ceeren bij dezen. En de zulks den -
voorn(oemde) Klaas Hendrikse Blij geefecie
veerde in dezen van 't voorsz(egde) huis-
erve getimmerte bepotinge en be-
plantinge etc: met den Eijgendom
van den gront onterft onteijgent en
ontvestigt en den voorsz(egde) Jacob Koole
daar inne geErft geEijgent en ge-
grondvest om deselve bij hem zijne
erve of regt verkrijgende als zijn vrije
eige goederen volgens de voorwaarde
van verkoopingen te werden bezeeten
en gebruikt. En alzoo den kooper zijn
kooppenningen ter somma van ses hondert
guldens aan den voorn(oemde) Willem van den
Heuvel heeft ter hand gestelt houden wij
den voorn(oemde) Jacob Koole daarvan bevrijt en
behoorlijk gequiteert Actum binnen Bleiswijk
en ten oirconden bij ons schepenen voorn(oem)t geteekent
op den 3e december 1791.
J.J. Lodensteijn
Pieter J Overvliet
Johannes van den Vlugt
Gerrit JanKnegt
Joh(annes) van Mazijk
Tot hier toe verantwoort in den Staat d A(nn)o 1791
Het regt van de drie duiten van ijdere gulde der koop van d'onroerende goe
deren tenbehoeven van den Buiten armen dezer Heerlijkheid in 1791 bij den [secretaris?]
ontfangen en hiervooren bij ijeder transport in marginé gestelt belopende tezaamen f 123,17,8
zijn door gem(elde) secretaris voldaen aan mij onderget(ekend) administrerend Armmeester 1791
Gerrit Dijkgraaf


(hieronder nogmaals foto's van dezelfde bladzijde)