Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Condities en voorwaarden van de executieverkoop


Conditien en voorwaarden
[][] Willem van den Heuvel gerechts-
bode dezer heerlijkheid Bleiswijk uit krag-
te van zeker provisioneel vonnis bij d'ed(el)
Acht(bare) Heeren Schepenen dezer heerlijk-
heid den 22e julij 1791 geweesen en gepro-
nuncieert ten voordele van Mr. Jacob
van Vredenburch in qualiteit als adminis-
trateur en directeur der Negociatie Land is
zekere bezitting opgerregt in 's (graven)Hage in?=
petrand? van executie en ten nadeele
van Klaas Hendriksz(oon) Blij gecondem-
neerde en geExecuteerde van wooninge
[] ten overstaan van schout en schepenen
der gem(elde) heerlijkheid te verkoopen zal-
le zodaanige graanen zoo gemayd en ge-
bonden res? nog wassende staande op ca-
vel 81 in de groote of overbuurtse polder
binnen deze heerlijkheid als mede le-
vende Have en goederen hier nagenoemt
en omschreven
Art: 1
Alles werd verkogt voetstoots zoo goed