Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

De veilingJan van Lodensteyn prend:? schepen
Schepenen{ Gerrit Janknegt
Johannes van Mazijk

N: 1 Haver op de middelst derde
in 't blok groot ..........................2 mergen
Trekgeld
f -11.- inbod bij D van Kralingen
p.m. f 40,-,-
bongeld gemijnd bij J. Dorst op " 1,-,-
f -11- f 41,-,-
`voor de 2 mergen f 82,-,-
Jan Buitenhuis
borgen { Mouring Lindenburg
Aantcomgeld van f 82,-,- f 4,,2,-
't tongeld "-. 11,-
ilico? na de koop te betalen f4,13,-

2 haver op de noordwaarste derde in 't 1e
blok groot.............................2 mergen
Trekgeld gemayt en gebonden
1-11,- in bod bij Jan Buitenhuis
bongeld p.m. f 43,-,-
f -11- gemijnd bij (Niemand) op "-"-"-
f 43,-,-
may en bindloon " 8,4,-
f 51,4,-
is voor de 2 mergen.............................f 102,8,-
borgen {Jan Dorst
{D. van Kralingen
rantsoengeld van f 102,8,- f 5,2, 8
borgeld? " -,11,-
Ine? den 31 aug 1791 5,13,8