Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

declaraties


De ontfange kooppenningen bon en Foien?
gelden beloopen ...........................f 405,4,-
Het rantsoen beloopt..............f 20, 5, 8
Hier omme komen
den schout 4/7..........f 11,11,12 bij aent []
Secretari? 2/7.......... 5,15,12
Boer? 1/7......... 2,18, - bij [][]
f 20, 5, 8
Komt L van Kouwenberg secretari
van Bleiswijk
inzake der
verkoping bij executie door den
gerechtsbode van Bleiswijk van
granen als gehouden den 27 augustus
1791
Concepieeren Minuteren van de courten? een
[] [] extra groot ...................................................... f 3,12,-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lijst van de te nakoop en opnemen gemaakt en beroepen???
daer over gehouden........................................." 1, 4,-
lijst copie van de [] [] lijst in 't regthuis
bezorgt............................................................" 1,16,-
[] vacatie op de verkoping schout................................." 2,10,-
[]................................." 2,10.-
schepenen................................" 1, 4,-
[] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
voor 't schrijvend leges tsaam xxxxxxxx van de
Boelcedul met 't gros H. Pagi............................" 4, 4, -
Voor't ontfangen ende inbeuren? der penningen
van f 405,4,- a 5,7,8??.................................."20, 5, 8
# f37, 5, 8
bijkent{#de bode ensen schepenen..............1/.............." -, 9, -
[] { voor veijlen van 9 posten boven de f 13,-........." 1, 7, -
f 39, 1, 8
NB Nog van r[]ten voor Trekgelden f 5, 4, 8.
magen inbinden "46,5,4