Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

declaraties


(rechtsboven)
Komt Maerten van der Wilt
Hospis in 't Aechthuis te Bleiswijk
ter zake van
de Publicque verkooping van een
huis en erve gehouden bij W(ille)m van den
Heuvel gerechtsbode aldaar en
den daarop gevolgde transport aen

(linksboven ev)
Bleiswijk A(nn)o 1791
7:October Publique Verkooping
aen uitgelooter mijnen bv hoop als................... f 5 , 12, -
Pennenggeld of gelag in den gem eenen haest............. 2, 16, 2
gelag of verteering inverkoopen kamer......................... 14, 8, -
15 Nov: gelag of verteering in de regtkamer............................. 8, 14, -
3e Decemb: gelag of verteering als voorn................................. 11, 4, -
f 42, 14, 2
Voldaen door den secretaris van
Bleiswijk den 16e December 1791
Maarten van der Wilt