Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

declaraties


(Marge links:)
Komt de heer Bernard Dela
Faille van L.V Kouwenburg?
secretaris? van Bleiswijk

voor 't geen bij LVK ontvangen was
van Klaas Blij in voldoening
bij []ekking van een dclaratie
van salaris groot f 18, 12, - f 10, 8, -
Aan zijn E(dele?) Bijlyauw vold(aan)
3: X br (= december) 1791

(verder rechts boven:)

Komt d: van Kouwenburg
secretaris van Bleiswijk van
de heer B. dela Faille
voor notulgelden in de zaken van
1786 J.H. Act aut 84
21 oct
Leend: van Oldenbarneveld f 1, 4, -

Adriaen Korten
1788 []
30 Meij Klaas Blij f 1,10, -
26 aug

Isaac Lampen Jr
&
Aeltge [] N.V. C.1
1788
L1779 volgens overgelat(en)
declar(atie)..................f 7, 16, -
V
Hepka van Eytema
Ca
H. v Meeren
1788 volgens als voorn(oemd) f 2,-,-
Isaac Lampen Jr
Ca
Willem Lent
1789 volgens als voren f 2, 6, -
V
Jan Vleervoet
Ca
Elias de Heer
1790 V
26 febr................................. f 2, 18, -
f 16,10, -
De heer M.J. van
Vredenburch qq
Ca
Klaas Blij
1791
juli 22 volg(ens) declar(atie) f 10, 15, -
" 8, 14,-

f 37, -, -