Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

declaraties


(links)
Komt de Heer Couwenberg
Notulgelden in duerte? leken?
volgens notitie (op d'aental geg) f 16, 10,-
in de zaak van K. Blij 10, 15, -
provisie in de zaak van Blij 8, 14, -
sespendig(?) 7, 9, -
[] het trekgeld 35, - , -
Uijt geloofde Wijn 5, 12, -
regerling(?) brief -, 12, -
[] & drukken
billete X 12, 13, -
(ver)teering (ver)koperskamer 12, 1, 10
(ver)teering decreet 8, 5, -
f 117,11,10
af 18,13,-
= f 98,18,10
(rechts)
Komt de la Fraille
declaratie
Klaas Blij f 10, 8, -
billiett (voor?)schot 8, 5, -
f 18,13,-

Deze door de heer La Fraille []
mag een prome[] insgelijken
st van dato 3e dec. 1791