Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


demneeren ten dien einde onwederroepelijk constitueeren
de twe? jongste Procureurs in die tijd voor den Hove Hoge
Rade ofte geregte voorsz(egde) postulieren de zoo om de Condem-
natie te verzoeken als daar inne te consenturen mits=
gaders 't Hypotheecq hier inne gemelt te zien verkla-
ren verbonden & executabel onder belofte van Ratificatie
en apsobatie?
Alles zonder fraude in oirconden is deze bij ons
Bailliuw Schout en Scheepenen voorn(oemt)ten verlijden
en begeeren van de comp(aran)ten resp geteekent den 7 ie Augustus
1789
A.J. Woordhouder
Johannis van der VlugtGerrit Jan Knegt