Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


Komt L. van Kouwenburg
secretaris van Bleiswijk
in zake der
Verkooping bij executie door
den Gerechtsbode van Bleiswijk
van granen der gehouden den
27e Augustus 1791
Concipieeren Minuteeren & copieeren van
de conditien & voorwaarden & besorgnis?
Extra groot f 3, 12, -
Lijst van de verkoopen granen ge-
maakt in besoignes? daar over gehouden 1, 4, -
Copie van de Condi(tien) & voorsz(ijde) lijst in 't regt-
huis bezorgt 1, 16,-
Vacatie op de verkooping Schout 2, 10,-
Secretaris 2, 10, -
Schepenen 1, 4, -
Voor 't schrijven & registreeren van de
Boeleidul? met 't gros 11 pag(ina's) 4, 4, -
Voor 't ontvangen en distribueeren der
penningen van f 405, 4, - a 5 pc? 20, 5, 8
De Bode insin:? Schepenen -, 9, -
voor veijlen van 9 posten boven de f 18,- 1, 7, -
f 39, 1, 8
Bij liquidatie voldaen