Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


kwaad groot en klein als al 't zelve bevon-
den werd zonder dat den verkooper in eni-
ger maniere in dópgaaf van de begrooting
of qualiteit behaalt wil zijn
2
Al het verkogte is ilico? na de gegunde
koop ten bate risico en schade van den
kooper zullende den kooper zijn gekogte
[] hoog stroo trisse? en andere goede-
ren ten langsten binnen agt dagen na
deze verkooping moeten ontruimen en weg
haalen ofte bij gebreke van dien 't zelve
koomen ten voordeele van den verkoper
in zijne voorsz(egde) qualiteit En de koopers
[]de granen, peen en aardappelen zul-
len al 't zelve graan dat nog niet gemaid
is nevens al 't onkruid ter behoorlijker
tijd moeten mayen En gemayt zijnde ter
bekwamer tijd en zoo spoedig doenlijk
moeten mennen en weghaalen als mede
de peen aardappelen moeten delven en
weghaalen En alzoo de landen van 't