Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

lijst van in 't veld staande gewassen


Lijst van de te veld staande graane op
Cavel 81 zijnde de zelve zoo als hier
agter staad
No 1 zijnde een partij haver op de middelste derde in't
eerste blok te samen groot 2 morgen
No 2 Zijnde een partij haver op de noordwaardse
derde in 't eerste blok te samen groot 2 morgen
No 3 zijnde een partij haver op de zuijdwaardse
derde in't tweede blok van de voorste cavel te samen groot 2 morgen
No 4 Zijnde een partij maartse gerst en een hoekje
peen op de middelste derde in't tweede blok te samen groot 2 morgen
No 5 Zijnde een partij haver en aardappelen op de
noordwaartse derde in't tweede blok te samen groot 2 morgen
No 6 Zijnde een landrol leggende op de zuijdwaardse
derde in't eerste blok van cavel 81
Nog een partij gras staande op de suijdwaardse derde
in't eerste blok van cavel 81 groot 2 morgen
Alle ploegsnijdens land