Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


Liquidatie tusschen den
secretaris van Bleiswijk en
den gerechtsbode aldaer
wegens
De verkoping van granen []
door den laategem(elde)? 24 gehouden
den 27 augustus 1791
Het pr[] der verkogte granen
en aarden? beloopt volgens boel?
Ledul? f 402, 9, -
bedonge bongelden 2,15,- f 405, 4, -
Hier af salaris en voorschot? volg(ens) deeler 39, 1, 8
[][] f 366, 2, 8
Is door den secretaris betaelt
voor trekgelden f 5, 4, 8
voor may a(r)beidloon volgen
quit 46, 5, 4 51, 9,12
te betalen met f 314,12,12
(doorgehaald)
betaalt met
88,52,- f 228,16,-
60,25,- 84, - , -
[] 1,16,12
f 314,12, 12
NB. Nog door mij verschooten? op de
verkooping van 't huis Alsoo afgerekent
Trekgeld 10 a 82,- f 26,- ,- met de bode den
5 a 28,-,- 7,- ,- 14e sept. 1793
f 33,-,-
daar ten eer?uitgenomen
13 a 52,- f 33, 16, -
weer uitgelegt -, 16, -
f 33, - ,-