Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

12 september 2005


Mr Jacob van Vredenburch in qualiteit
als administrateur en directeur van
de Negotiatie Land is zekere Bezitting
woonende te Delft Impetrans van
Executie uit Kragte van zeker definitie
vonnis den 22 july 1791 bij d'ed(el)
Achtb(are) Heeren Schepenen dezer gem Heer en
Heerlijkheid geweezen en gepronunti-
eert ten voordeele van gem Heer en
Mr Jacob van Vredenburch in voorsz(egde)
qualiteit en ten nadeele van Klaas
Hendrikse Blij woonende binnen deze
Heerlijkheid na voorgaande somma-
tie renovatie en gedane arrest en na
behoorlijke Proclamatie en attestie
van Biljetten zonder Interruptie
en oppositie bij Forme van Executie
oft decreet

NB. Dit decreet door opgekome beletsels
aan de zijde van den kooper op den bepaalden
dag hoewel daar toe bij den gerechte en den
verkooper daar toe gevaceert was geen
voortgang kunnende hebben is heer niet
verder geens arrest? maer werd
gebragt tijde dat hetzelve decreet is gepasseert