Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

12 september 2005


strekkende van den Hoefweg af Oost op
tot in de Barmsloot of Gerrit
Verham toe belent ten Noorden Arij
van Santen en ten zuiden Jan van der
Kraan 't Huis reg(is?)te N 211 in de Ver
ponding staande tot f 1,13,- en dat
zoo goed kwaad groot en klein als
al 't zelve met zijn behoorlijke wate-
ren tusschen de voorm belenden staan-
den en geleegen is mitsgaders met zoda-
nige voor en nadelige conditien servitei-
ten lasten en Banwerken vrijdom-
men regten en Geregtigheeden als al
't zelve is hebbende in lijdende en
tot dezen? dage gepossedeert en bezeeten
is mitsgaders te contrituuren in de verpon-
dingen en anders als schuldig en subject-
is te doen. En wijders op sodanige condi-
tien als in de gem(elde) voorwaarden is ge-[]
presteert strekkende den kooper tot
waarborg de oude opdragten met 't regt
van Waeringe daar inne gemelt en voorts
de gedane proclamatien en affectien van
Biljetten en Forme van Executie ten
dezen
En alzoo de noodige solemniteiten zijn
nagekomen en onderhouden zoo hebben wij
schepenen voorn(oem)t interponeerende onze
Amt[]teit in deze de voorsz gedane