Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

veiling.


n 3 # Haver op de zuidwaarste derde in 't 2e
blok groot.............................2 mergen
trekgeld gemayt + gebonden
f -11- inbod bij Jan Dorst
G:M: f 1,-,-
bongeld
f -11- gemijnt bij H. Geerlemans " 1,-,-
f 2,-,-
May / bindloon " 8,4,-
G:W. f 10,4,-
Is voor de 2 mergen f 20,8,-
borgen {W.Westhoek
{Harme Flinke
't rantsoengeld van f 20,8,- f 1,- ,8
b(o?)ngeld................................ -,11,-
ten eersten te betaalen f 1,11,8
voldaan den 30 aug: 1791
4 # Maertse gerst en een hoekje peen
trekgeld groot.........................2 mergen
f -11. waer van lek: 450 A. gemayt & gebonden
bongeld inbod bij Klaas van Eyk
-11- p.m. f 3,-,-
gemijnt bij ............................" -,-,-
(doorgehaald:_May en bindloon)
[] is voor de 2 mergen
een S(omm)a van f 6,-,-
Voor may / bindloon van
1 M(orgen) 450 R(oede) a f 8,4,- [] 14,7,-
Is in't geheel f 20,7,-
borgen { D. Elderman
{ J. van der Vlugt
't rantsoengeld van f 20,7,- f 1,- ,8
bongeld " -,11,-
ten eersten te betaalen f 1,11,8
Voldaan 29 Aug: 1791