Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

veiling....


N.5. Haver en Aerdappelen op de Noord
waerste derde in 't 2: blok
trekgeld groot...............................2 mergen
f -11,- inbod bij H. Geerlemans
p(e)r M(orgen) f 10,-,-
gemijnt bij Jan Dorst............................." 1,-,-
rantsoen van f 22,-,- is 1,2,- p.m: f 11,-,-
bongelt -,11,-
Is voor 1,13,- 2 morgen .....................f 22,-,-

borgen {Jan Luraart
{M Lindenburg
't volgende alles ten eersten en betalen
6 # Een land rol leggende op de zuidwaarste
derde in 't 1e blok
trekgeld
1-5,8 inbod bij J. van Dop............................ f 1,18,-
gemijnt bij J: Vis................................... -, 1,-
bongeld bongelt in k[] f 2,10,-
f -,11,- rantsoen -, 2,8
ten eersten te betaalen f 2,12,8

7 # Een blauw bont melkkoe
Trekgeld in bod bij D. van Kralingen f 36,-,-
f -,11,- gemijnt bij J. Dorst.................. 1,-,-
Tougeld f 37,-,-
f -,11,- Touwgeld " -,11,- f 37,11,-
koop.......f 37,- ,-
touwgeld " -,11,-
f 37,11,-
rantsoen " 1,18,-
betaalen f 39, 9,-