Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

Verantwoording van alle kosten


Den 15 november 1791 bepaalt tot 't passeeren van het
[] decreet van 't bij executie verkogt huis van Klaas
Blij was van den kooper ontf(angen?) op rekening van de kosten
van 't decreet en hijpotheecq brut?...................................................f 80,-,-
Den 3e december 1791 op 't passeeren van 't decreet -
hijpotheecqbrief tot testant? van gem(elde) [] en
O die welke gevallen waaren op den op den 15 nov 1791
vergeefsche vacates? ......................................................................."52, 17, 8
kooper f 132,17, 8
onder decreet f 87, 1, 8
hypotheecq " 26, 2, - En nog naderhand voor naaleeving
ont[]den of en 't gezag 1,12, -
15 nov " 19,14, - f 134, 9, 8
nog den 3 dec 1,12,- En van de[]betaelt
f 134,9,8 in een mom[].................. 98, 18,10
wegens de f 98,18,10 blijft bij not(aris?) f 233, 8, 2

in specie [] 52.. f 122, 4, -
12, 5, 8 maekt de voorrsz f 134, 9, 8
hoe [] somma " 98,18,10+ 233, 8, 2

Hier inne komen f 10,-,-
gemeene landt decreet 88 penni(ngen) f 7, 17, 6
10 vert? " -, 15, 9 f 8, 13, 4 aenget.
hijpotheecq 40: p f 7,10, -
10 [] " -, 15, - 8, 5, - []
Buiten Armen.............................................................11,16, 4 []
gemeenen armen aendeel rantsoen.............................. 1,17, 8 []
Schout en A[] verp.................................................... 7, 9, - bij aant []woort
officier aandeel rantsoen ..............1/3...........f 10, - , -
leges Decreet......................................8,17,-
vac: 15 nov (4 vergeefs)........................1,16,-
leges Hypotheecq..................................5, 1, - 25,14,- [] 17 dec 1791
Schepenen verkop vax?................................f 1, 4, -
decreet.......................................... 1, 8, -
vac: 15 nov te vergafe? 1, 4, -
Hypotheecq -,14,- 4, 10, - bijveel veraatw??
Bode aendeel rantsoen 1/16 f 1,17,8
decreet......................f 2,15,-
15 nov. vac verget " 1,16,-
hypotheecq " 1,13,- 6, 4, - 8, 1, 8 verantw: 17 dec 1791
Verkoopers aendeel rantsoen 5, -, - verantw..
Castelein Maarten vd Wiel
uitgeloot de Wijnen f 5,12,-
verteering verlopen kamer 14, 8, -
penninggeld 2,16, 2
verteering op den 15 nov 8,14,-
en op den 3: december 11, 4, - 42,14, 2 []
f 124, -,10