Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

verantwoording


Transport f 124, - , 10
Secretari
Aendeel rantsoen...........................................f 3,15,-
Decreet Condn verk. voorschot leijen
f 9 , -, -
Decreet................................... 13, 8, -
hypotheek................................" 8,17,-
15 nov................................... 6, 4,- 37, 9, -
Notulgelden volg. not ................................................ 16,10,-
in de zake [] Aly keer?.......................................... 18,15,-
47 '' provices ................................................ 8,14,-
verschoten? Trekgeld ................................................ 35,- ,-{ heer van de bode administr f 2,-
land v den 17 dec. 1791
royceren breet -,12,-
concept [] biljet 4, 8, - 117, 3, -
f 241, 3,10
nog aen schepenen kamerregt te verantwoorden
't geen minder betaelt had dan ontvangen voor
gelag op 't verlijen 2, 2, 8
Bij aantekening verantwoord f 243, 6, 2

Nog ter [] te [] afgetrokken van de
verteer in verkoopen kamer......................................................." -, 10,-
f 243, 16, 2
233, 8, 2
Dat different [] [] f 10, 8, -
gelijke f 10, 9, - aan [] [] []
reikende wegens
aandeelen dan ik zodat
langer tijd voor seker?
lafaille land ontf(angen)
uit namen [] zijn etc
ook bij den [] ontfang
zoude behooren

Den Inventaris? komt als boven teght?..................................................f 117, 3, -
keer in voorschot f 9, -, - f 1, 4, -
14, 8,- 2, 2, -
- ,12, -
8,17 " 2, 2, -
6, 4
f 16, 10, -
10, 15, -
8, 14, -} 1,26,-
35, - , - 35, - , -
-, 12, -
4, 8, -
f 113, 8 , - 42, 16, -
3,15,-
117, 3, --
42,16, -
f 74, 7, - voordelen