Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

12 september 2005


Wij Jan van Lodensteijn presi
deerent schepen in dezen vervangende den
Heer Nicolaas Johannes Woordhouder
Bailluw en Schout Pieter Overvliet Johannes
van der Vlugt Gerrit Janknegt en Johan-
nes van Mazeijk mede schepenen van de Hooge
en Vrije Heerlijkheid Bleiswijk oorcon-
den dat voor ons gecompareert is Willem
van den Heuvel Gerechtsbode dezer Heer-
lijkheid Bleiswijk Te kennen geevende
dat hij Comp(arant) in zijn voorsz(ijde) qualiteit
ten verzoeke van de Heer Mr Jacob van

(Marge):
Koop: 600, -, -
rantsoen 30, -, -
630, -, -

80 penn f 7, 17, 6
1087 hog "-,15, 9
solvit f 8, 13, 3

Armg(eld) f 11,16,4 []

Gr: Fran[] 24 st
geschreeven en
aende Bode over
gelevert
overgeboekt 1791