Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


zelve behoorlijk ontruimen en ontblooten wor-
dende wel - expresselijk bedongen dat zoo-
dra een stuk land alzoo zal ontbloot en
afgemayd zijn ofwel behooren te wezen men
't alzoo ontbloote land weder zal kunnen
laaten gebruiken beploegen of bezaijen zon-
der tegenzeggen van iemand
3
De koopers zullen elkander behoorlijk over
pad tot 't mennen en afhaalen van hun-
ne gekogte partijen moeten vergunnen
mits daar toe maar een pad houdende
is 't nood op aanwijzing van ofte van
wegens den Heer Mr. van Vredenburch
4
De verkooping der granen en veldgewassen
word gedaan per merge en alzoo d'uitrekening
der uitgeloofde kooppenningen gedaan per
merde naa de staat? en begrooting zoo als
die bij ieder partij zal worden opgegeven
en voor de waare groote moet gehouden
worden zonder wegens over of ondermaat