Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


kamer daar de verkoopers zijn en de weder-
helft in de kamers waarin persoonen zijn
die geld getrokken of koopers zullen zijn 't
de gemeente haart of laggenooten voor
een kamer te? ze komen schoon daar kopers
mogten zijn dezelve gelaagpenningen met
egaale en gelijke portien te verdeelen en ge-
nieten.
Nog zal den kooper boven 't voorste rant-
soengeld moeten betaalen van iedere gul-
den in koop belooft drie duiten of ses pen-
ningen voor den buiten armen alhier in
gevolge 't octroij van de heeren staaten
van Holland & Wesffrieschland in dato 11?
januari 1769.
De kopers zullen dadelijk na de koop den
voor d'overlevering van eenig trekgeld? indien 't de
verkoper begeert voor de prastatie? van koop
en voldoening van deze conditien en voor-
waarden moeten stellen een of meer stif?-
ficante borgen ten genoege van den
verkooper qq en Instifficatie? van schout en Sche-
penen over de verkooping staande; welke
borgen verstaan werden zig te verbinden
als principale schuldenaaren en alzoo
te renuntileren bij dezen van de beneficien ordinis
divisionis et excusionis zig van de kragten
en effecte van dien voor onderrigt houdende