Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005ten betaalen den 80 penn(ingen) met de 10 verhoo-
ging van dien als mede 't schrijven en zegelen
van de brieven van decreet met de gevolgen
van dien en alszoo alle dekosten ter zake van
't doen maken en passeeren der gem(elde) brieven
van decreet te vallen geene uitgezondert
alsmede aan den secretaris dezer heerlijkheid
een somma van negen guldens voor kosten
wegens de particuliere conditien voor-
waarden met 't dubbelt of copie [] de
zegels daar onder begreepen, En nog vier
en twintig stuivers voor d'administratie van
schepenen op deze Verkooping.
Den kooper zal in gereeden gelde tot lant
loongeld moeten betaalen van iedere gulden
inkoop belooft werden de eene stuiver, om-
me daar uit betaald ider dan? den schout
zijn pontgeld van ieder pond hollandsch
een oortje, ofte vier penningen van ouds
daar toe staande den secretaris voor 't
maken van de voorwaarden met []tie op
de verkooping van iedere gulden een duit
de bode over d'opveiling te doen, van iedere
gulden ene penning, voor den armen mede
een penning en ten gelage vier penningen
waar van op de verkooping verteert zal wer-
den drie penningen d'eene helft in den