Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005

veiling


der belofte van approbatie en ratificatie
voorts behoud den drilder?? aan zig 't eerste twee-
de en derde [] om daarin niet behaalt te zijn
ook [] explicatie of interpretatie van zodanig
twijffelagtighedens of duisterheeden, als in
deze conditien en voorwaarden zoude mogen voor-
koomen zonder iemands tegenzeggen

1e trekgeld 2 hoop? wijn f 8,- getrokke bij
Arij de Kok woonende bin-
nen deze heerlijkheid op ...................f 490,-,-
2e dito 2 hoop wijn f 11,-,- niet getrokken
3e dito 2 hoop wijn f27,-,- getrokken bij
Jan van Koolen woonende onder
Schiebroeck.......................................110,-,-
4e di(to) 2 hoop wijn f 27,-,- niet getrokken
f 600,-,-
Gemijnt bij Niemand
Achtervolgens de voorsz(ijde) Generale en
particuliere conditien en voorwaarden is koo-
per van de voorenstaande veiling geworden
den voorn(oemde) Jan van Koolen woonende te Schie-
broek voor zig zelfs ofte die hij binnen behoorlij-
ke tijd zal nomineeren voor en omme de som-
ma van ses hondert guldens en is in Conson-
milé? van dien dezes of borg geworden Jan
Oepkes woonende binnen deze Heerlijkheid
was geteekend Jan Koole Jan Oepkes.
Aldus Verkooping gehouden bin-
nen Bleiswijk ten overstaan van Jan van