Klaas Hendrikszn Blij (1737-1800)

Het was een leuk toeval om te ontdekken dat één van mijn voorouders ruim 200 jaar geleden ook in Bleiswijk heeft gewoond. Hij heeft 't hier echter niet makkelijk gehad. Nauwelijks enkele jaren hertrouwd werd zijn huis en alle bezittingen gedwongen verkocht (zie ook helemaal onderaan)

Mijn foto
Naam:
Locatie: Bleiswijk, Netherlands

17 september 2005


zulks zal verkiezen, ingaande wegens de
seellanden met de nu ontbloote Schrooffen? we-
gens de Vreijlanden met 14 November aan-
staande: En dat op al zulke Conditien als
de landen van de negotiatie Land is zekere
Bezitting, opgerigt in 's Hage, gemeenelijk
verhuurt werden, mits dat den huurder
wanneer den heer en mr. Jacob van Vreden-
burch als adminitrateur en directeur van
de gem(elde) negotiatie zulks zoude requireeren
Voor de nakomingen der conditien van ver-
huuring in voldoening der bedongen huur
en kavels?? en penningen zouden moeten
stellen twee sufficianten morgen ten ijenden
gen? van geen [] en Mr. Jacob van Vreden-
burch: En zal in dit geval den kooper ook
van zijne keuze omme de huur aan
te staan direct of wel uiterlijk binnen
heden en agt dagen hier van aan gem(elde) heer
J. van Vredenburch kennisse moet ge-
ven en de gem(elde) borgen stellen of anders
verstaan worden in deze huur niet te houden??
Den kooper zal 't gezegde ten zijnen ge-
bruike kunnen aanvaardenmet 't vas
seeren der brieven van decreet staanden
niettemin alle risico van de gegunde koop
ter zijnen risico bate en schaden